Home >> Cao Đẳng Y >> Tháng 12/2021 tuyển sinh lớp Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật

Tháng 12/2021 tuyển sinh lớp Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật

Hiện nay nhiều bạn trẻ có nguyện vọng theo học Cao đẳng Y Dược vào thứ 7 và chủ nhật. Thông tin lớp Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật có trong bài viết sau đây!

Tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng học cuối tuần

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật vào tháng 12/2021

Hiện nay Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đang trong thời gian tuyển sinh và đào tạo lớp Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật với các chuyên ngành sau đây:

 • Chuyên ngành Cao đẳng Dược
 • Chuyên ngành Cao đẳng Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng
 • Chuyên ngành Cao đẳng Điều dưỡng
 • Chuyên ngành Cao đẳng hộ sinh
 • Chuyên ngành Cao đẳng Xét nghiệm

Thí sinh có nguyện vọng theo học bất cứ chuyên ngành nào phía trên có thể liên hệ đến Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur để được ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGAY và đi học ngay trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur có một số hệ đào tạo Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật như sau:

Hệ liên thông Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật

 • Thí sinh tham gia các lớp liên thông Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cần đáp ứng điều kiện đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược đúng chuyên ngành. Ví dụ: Thí sinh liên thông Cao đẳng Dược cần đảm bảo đã có bằng tốt nghiệp Trung Cấp Dược.
 • Thời gian đào tạo: Thí sinh tham gia lớp liên thông Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật sẽ được đào tạo trong thời gian 15 tháng.

Hệ văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật

 • Thí sinh tham gia các lớp văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cần đáp ứng điều kiện đã tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên ở bất cứ chuyên ngành.
 • Thời gian đào tạo: Thí sinh tham gia lớp văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật sẽ được đào tạo trong thời gian 20 tháng, đào tạo theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược của Nhà trường.

Học Cao đẳng vật lý trị liệu cuối tuần trong 20 tháng

Hệ Cao đẳng Y Dược chính quy 2 năm học thứ 7 và chủ nhật

 • Thí sinh tham gia các lớp Cao đẳng Y Dược chính quy 2 năm học thứ 7 và chủ nhật tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cần đáp ứng điều kiện đã tốt nghiệp Trung Cấp Y Dược ở bất cứ chuyên ngành Y Dược không cần đúng chuyên ngành đào tạo. Ví dụ: Trung cấp dược sĩ muốn học thêm văn bằng thứ 2 Cao đẳng Điều Dưỡng hoặc Cao đẳng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
 • Thời gian đào tạo: Thí sinh tham gia lớp Cao đẳng Y Dược chính quy 2 năm học thứ 7 và chủ nhật sẽ được đào tạo trong thời gian 24 tháng, đào tạo theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo Cao đẳng Y Dược của Nhà trường.

Như vậy, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đang đào tạo 3 hệ học vào cuối tuần đó là: Liên thông Cao dẳng y dược và Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược cùng với Cao đẳng Y Dược chính quy 2 năm. Thí sinh có nguyện vọng theo học các lớp đào tạo trên vui lòng liên hệ đến Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Nguồn: yhanoi.edu.vn – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Check Also

Học Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu vào thứ 7 và Chủ nhật tại Hà Nội

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp vật lý trị liệu có thể vừa đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *