Home >> Liên thông Cao đẳng Y

Liên thông Cao đẳng Y

Tháng 12/2021 tuyển sinh lớp Cao đẳng Y Dược học thứ 7 và chủ nhật

Hiện nay nhiều bạn trẻ có nguyện vọng theo học Cao đẳng Y Dược vào thứ 7 và chủ nhật. Thông tin lớp Cao đẳng …

Read More »

Những lý do nên học liên thông Cao đẳng Điều dưỡng trong năm 2021

Hiện nay nhiều bạn đã tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng đang tìm kiếm lớp học liên thông Cao đẳng Điều dưỡng trong năm 2021. …

Read More »

Học Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu vào thứ 7 và Chủ nhật tại Hà Nội

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp vật lý trị liệu có thể vừa đi học vừa đi làm với lớp học Liên thông Cao …

Read More »

Học liên thông từ Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược ở đâu Hà Nội?

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Dược hiện đang có thắc mắc “học liên thông từ Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược ở …

Read More »

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Hộ sinh

Năm 2020, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Y Dược chuyên ngành Cao đẳng Hộ sinh với thời …

Read More »