Home >> Liên thông Cao đẳng Y

Liên thông Cao đẳng Y

Học Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu vào thứ 7 và Chủ nhật tại Hà Nội

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp vật lý trị liệu có thể vừa đi học vừa đi làm với lớp học Liên thông Cao …

Read More »

Học liên thông từ Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược ở đâu Hà Nội?

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Dược hiện đang có thắc mắc “học liên thông từ Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược ở …

Read More »

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Hộ sinh

Năm 2020, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Y Dược chuyên ngành Cao đẳng Hộ sinh với thời …

Read More »