Home >> Cao đẳng Điều Dưỡng >> Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II

Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II

Bài viết dưới đây trình bày tiêu chuẩn chức danh điều dưỡng hạng II theo quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT- BYT-BNV. Mời bạn đọc tham khảo nội dung sau đây!

Quy trình kỹ thuật Điều Dưỡng gồm bao gồm 5 bướcQuy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II

Quy định về nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II

Cử nhân Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội chia sẻ nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II như sau:

 1. Chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế:
  • Điều dưỡng hạng II có nhiệm vụ khám, nhận định, và xác định vấn đề về sức khỏe của bệnh nhân.
  • Họ lập kế hoạch, tiến hành chăm sóc, và đánh giá kết quả của quá trình điều trị bệnh nhân.
  • Điều dưỡng hạng II cũng phải xác định tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, đưa ra chỉ định cụ thể cho việc chăm sóc, và theo dõi chặt chẽ theo tiến độ phù hợp với tình trạng của bệnh nhân.
  • Họ tổ chức theo dõi hàng ngày, đánh giá diễn biến của bệnh nhân, và phối hợp với thầy thuốc để xử lý kịp thời mọi biến đổi bất thường trong tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
  • Điều dưỡng hạng II đảm bảo rằng việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối được tiến hành một cách hiệu quả và họ cung cấp hỗ trợ tinh thần cho người thân của bệnh nhân.
  • Họ cũng phải tiến hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật chuyên sâu và kỹ thuật phục hồi chức năng cho bệnh nhân.
  • Điều dưỡng hạng II hợp tác với thầy thuốc để đưa ra chỉ định về phục hồi chức năng và dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân.
  • Ngoài ra, họ đảm bảo rằng việc chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân được tiến hành đầy đủ và hiệu quả.
  • Theo các cán bộ tại một số trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thì: Điều dưỡng hạng II còn có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc ghi chép hồ sơ bệnh nhân theo quy định và tham gia vào xây dựng và triển khai quy trình chăm sóc bệnh nhân.
 2. Sơ cứu, cấp cứu:
  • Điều dưỡng hạng II phải sẵn sàng chuẩn bị thuốc và trang thiết bị cần thiết để tiến hành sơ cứu và cấp cứu.
  • Họ phải có khả năng đưa ra chỉ định về chăm sóc và tiến hành kỹ thuật sơ cứu và cấp cứu cơ bản, cũng như các kỹ thuật chuyên sâu liên quan.
  • Điều dưỡng hạng II tham gia vào tổ chức, kiểm tra, đánh giá, và tham gia vào quá trình cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.
 3. Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe:
  • Họ lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân.
  • Điều dưỡng hạng II tham gia vào việc xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu và tiến hành các hoạt động truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe.
  • Họ cũng có nhiệm vụ tổ chức đánh giá về hiệu quả của công tác truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe.
 4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng:
  • Điều dưỡng hạng II tham gia vào việc tổ chức các hoạt động truyền thông và giáo dục về vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và trong cộng đồng.
  • Họ tham gia vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và cũng tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia.
  • Điều dưỡng hạng II đảm nhiệm nhiệm vụ nhận định và chẩn đoán chăm sóc, can thiệp điều dưỡng tại nhà, bao gồm tiêm, truyền, chăm sóc vết thương và phục hồi chức năng.
 5. Bảo vệ và tiến hành quyền của bệnh nhân:
  • Họ phải tiến hành và bảo vệ quyền của bệnh nhân theo quy định của pháp luật và đảm bảo rằng biện pháp an toàn cho bệnh nhân được tiến hành một cách hiệu quả.
 6. Phối hợp và hỗ trợ công tác điều trị:
  • Điều dưỡng hạng II tiến hành phân cấp chăm sóc bệnh nhân.
  • Họ phối hợp với thầy thuốc để tổ chức công tác chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và xuất viện.
  • Điều dưỡng hạng II cũng giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc tiến hành nhiệm vụ của điều dưỡng cấp thấp hơn.
  • Họ cũng tham gia vào quản lý hồ sơ bệnh nhân, bệnh án, buồng bệnh, bệnh nhân, thuốc, trang thiết bị y tế, và vật tư tiêu hao.
 7. Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp:
  • Điều dưỡng hạng II có nhiệm vụ tổ chức đào tạo và hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng.
  • Họ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân.
  • Điều dưỡng hạng II cập nhật, đánh giá và áp dụng bằng chứng trong thực hành chăm sóc và xây dựng chương trình đào tạo liên tục và đào tạo chuyên ngành cho viên chức điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng uy tín tại Hà Nội 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Giảng viên Cao đẳng Y Dược TP.HCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur chia sẻ một số tiêu chuẩn như sau:

 • Để đạt chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II, yêu cầu có bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành điều dưỡng.
 • Điều dưỡng hạng II cũng cần có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc nếu được yêu cầu. Ngoài ra, họ phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Để đảm bảo trình độ và năng lực chuyên môn, họ cần có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Điều dưỡng hạng II phải hiểu biết về quy định của Đảng, chính sách, và pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
 • Họ cần có kiến thức về sức khỏe và bệnh tật cá nhân, gia đình và cộng đồng, và có khả năng đưa ra chẩn đoán chăm sóc, phân cấp chăm sóc và can thiệp điều dưỡng.
 • Điều dưỡng hạng II phải thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu, và có khả năng đối phó với tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa.
 • Họ cần có khả năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân và cộng đồng.
 • Điều dưỡng hạng II phải có khả năng tổ chức đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hợp tác với đồng nghiệp trong việc phát triển nghề nghiệp điều dưỡng.
 • Họ cũng cần tham gia tích cực vào công việc nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến/cải tiến kỹ thuật chuyên ngành.

Nguồn: yhanoi.edu.vn

Check Also

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III là gì?

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III – Mã số: V.08.05.12 được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *