Home >> Kiến thức Y Dược >> Giảng viên Cao đẳng Điều dưỡng chia sẻ quy trình Điều dưỡng mới nhất

Giảng viên Cao đẳng Điều dưỡng chia sẻ quy trình Điều dưỡng mới nhất

Điều dưỡng viên cần thực hiện công việc chuyên môn theo những quy trình nhất định. Làm việc theo quy trình Điều dưỡng chuẩn, giúp công việc đạt hiệu quả và chính xác.

Quy trình Điều dưỡng mới nhất trong hệ thống ngành Y tế

Quy trình Điều dưỡng mới nhất trong hệ thống ngành Y tế

Quy trình Điều dưỡng là gì?

Quy trình điều dưỡng là một loạt những hoạt động theo một kế hoạch đã định trước. Trực tiếp hướng tới một kết quả chăm sóc riêng biệt.

Mục đích của quy trình Điều dưỡng được giảng viên Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur chia sẻ như sau:

 • Là những bước mà Điều dưỡng viên phải trải qua để đạt được mục tiêu chăm sóc bệnh nhân.
 • Không bỏ sót công việc chăm sóc bệnh nhân.
 • Việc chăm sóc được thực hiện liên tục.
 • Có kinh nghiệm cải tiến nâng cao kiến thức và nghiệp vụ.
 • Giúp Điều dưỡng viên có trách nhiệm, ý thức được việc mình làm.
 • Là thông tin về bệnh nhân giữa những điều dưỡng, những nhân viên.
 • Giúp việc quản lý điều dưỡng được tốt, điều dưỡng trưởng đánh giá được trình độ, khả năng của nhân viên mình.
 • Quy trách nhiệm cho người điều dưỡng.
 • Qua tài liệu này có thể thống kê công tác nghiên cứu khoa điều dưỡng.
 • Trong vấn đề đào tạo, kế hoạch chăm sóc giúp cho hướng dẫn công tác chăm sóc bệnh hay truyền đạt kinh nghiệm lâm sàng giải quyết tình huống trong chăm sóc.
 • Đối với bệnh nhân khi có kế hoạch chăm sóc hoàn chỉnh họ yên tâm tin tưởng trong vấn đề chăm sóc vì đây là công việc mang tính chất khoa học.

Chia sẻ các bước quy trình Điều dưỡng chuẩn Bộ y tế

Điều dưỡng viên viên có 3 chức năng nhiệm vụ chính đó là: chức năng chủ động, chức năng phụ thuộc và chức năng phối hợp. Những chức năng trên đã được WHO xác nhận trong công tác chăm sóc bệnh nhân tại nước ta.

Giảng viên Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur chia sẻ 5 bước thực hiện quy trình điều dưỡng chuẩn như sau:

Bước 1. Nhận định bệnh nhân

Thu thập mọi thông tin về bệnh nhân. Cần tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân,  có thể tiếp xúc với gia đình bệnh nhân.Khai thác thông tin bao gồm tiền sử bệnh nhân, tiền sử thăm khám bệnh.

Nội dung nhận định cần có: Nhận định thực thể, tâm thần, cảm xúc, tình trạng kinh tế, xã hội, nhận định về tinh thần, văn hoá và môi trường.

Cách thu thập thông tin: Phỏng vấn bệnh nhân và người nhà, thăm khám thực thể và dựa vào kết quả xét nghiệm.

Quy trình kỹ thuật Điều Dưỡng gồm bao gồm 5 bước

Quy trình kỹ thuật Điều Dưỡng mới nhất 2021

Bước 2. Chẩn đoán điều dưỡng

Kết thúc phần nhận định bệnh nhân, Điều dưỡng viên phải đưa ra được những chẩn đoán điều dưỡng

Chẩn đoán điều dưỡng là công việc người Điều dưỡng viên cần đưa ra vấn đề hiện tại hay tiềm tàng của bệnh nhân mà yêu cầu sự can thiệp của điều dưỡng để giải quyết cùng với nguyên nhân.

Công thức viết chẩn đoán điều dưỡng:

Chẩn đoán điều dưỡng = Vấn đề cần chăm sóc + nguyên nhân( nếu biết)

Bước 3. Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

Có 4 bước cơ bản như sau:

 • Thiết lập mục tiêu.
 • Đề xuất những vấn đề ưu tiên.
 • Lập kế hoạch những hoạt động chăm sóc.
 • Viết ra kế hoạch chăm sóc

Bước 4. Thực hiện chăm sóc

Chia sẻ tại mục Tin tức Y dược cho thấy, người Điều dưỡng viên cần thực hiện kế hoạch là hành động cần thiết để hoàn thành sự can thiệp của điều dưỡng đã vạch ra.

 • Trên lý thuyết việc thực hiện kế hoạch chăm sóc tuân thủ theo những phần cấu thành quy trình Điều dưỡng, tuy nhiên trong trường hợp cấp cứu nó thực hiện ngay từ phần nhận định.
 • Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Điều dưỡng viên nhận định lại bệnh nhân, thay đổi kế hoạch chăm sóc.

Bước 5. Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh

Đánh giá là nhận định những tiến triển của bệnh hướng tới việc đáp ứng những mục tiêu của kế hoạch chăm sóc:
Sự đáp ứng của bệnh nhân so với kế họach đã vạch ra được đánh giá dựa trên mục tiêu đã đề ra.

Thông tin về “quy trình điều dưỡng chuẩn” tại website yhanoi.edu.vn chỉ mang tính chất tham khảo!

Nguồn: Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp và chia sẻ

Check Also

So sánh tính chất công việc Kỹ thuật viên xét nghiệm và Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Chuyên ngành Kỹ thuật viên xét nghiệm và Kỹ thuật viên vật lý trị liệu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *